TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEI

Örömmel üdvözöljük az Ab-Original Kft Vevői között. Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbiakat szíveskedjen alaposan átolvasni:
 1. ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK CÉLJA
  1. Jelen szerződés a Vevő, mint az Ab-Original Kft Equusline weboldal Eladó szolgáltatását igénybe Vevője, valamint az Eladó az Ab-Original Kft (cgj.: 08-09-009998; székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth L. u. 31.; képviseli: Fazekas Csaba ügyvezető) mint az áru Eladója közötti jogviszonyt szabályozza.
  2. Jelen szerződés alapján a Vevő és az Eladó (Ab-Original Kft) köt egymással szerződést áruértékesítés körében, távközlő eszköz (internet, e-mail) használata útján.

  Az Eladó adatai: Ab-Original Kft

  Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth L. u. 31
  Telefon: 06 30 226 9956
  e-mail: info@equusline.hu
  web: www.equusline.hu
  adószám: 12750441-2-08
  bankszámlaszám: Duna Takarékszövetkezet 58600252-11138659
  cégbejegyzés száma: 08-09-009998
 2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:
  1. Az Ab-Original Kft webáruházában (www.equusline.hu) történő vásárlás elektronikus úton (azaz e-mailben és online) lehetséges, magyar nyelvű megrendelés elküldésével. Levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni.
  2. Az áruházban mindenki vásárolhat, aki elfogadja jelen általános vásárlási feltételeket és általános szerződési feltételeket, magára nézve azokat kötelezőnek ismeri el.
  3. A szerződéskötés menetéről, az ahhoz szükséges technikai lépésekről jelen általános vásárlási feltételek, valamint a weboldalunkon található általános szerződési feltételek és információk alapján tájékozódhat.
  4. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az online áruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a Szolgáltató weblapján www.equusline.hu és aldomainjein, valamint társdomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.equusline.hu weboldal ÁSZF aloldalon.
 3. A BEMUTATOTT TERMÉKEK
  1. A Vevő a termékek jellemzőit a konkrét termék információs oldalából tudhatja meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az Ab-Original Kft nem vonható felelősségre. A webáruház Spanyolországi gyártású prémium lótáp termékeket forgalmaz. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek. Áraink bruttó árak, tartalmazzák az ÁFÁ-t. Az áruk átvehetők házhozszállítással /postán maradó küldeményként /utánvéttel /banki előre utalással. A megjelenített árak a házhozszállítás és utánvét költségét nem tartalmazzák. (Kivétel, ha ezt külön feltüntetjük.)
  2. A vételár mindig a kiválasztott áru és adott kiszerelése mellett feltüntetett bruttó ár, amely a törvény által előírt ÁFA összegét tartalmazza.
 4. GARANCIA, SZAVATOSSÁG:
  1. Minden áru első osztályú.
  2. Az Eladó az általa eladott áruk állagára, azok jellegénél fogva- szavatosságot csak a csomag kikézbesítéséig vállal. Az Eladó nem vállal garanciát a helytelen tárolás vagy alkalmazás miatt bekövetkező káreseményekért.
  3. Az Eladó szavatossági felelősségére a Ptk.-ban és a 17/1999. (II.5.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
  4. Az Eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan nem az oldalon feltüntetett minőséget képviselik.
 5. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS
  1. Az Ab-Original Kft www.equusline.hu webáruházában történt rendeléssel minden Vevő kijelenti, hogy elfogadja jelen általános vásárlási feltételeket, illetve tisztában van a rendelés menetével, amely az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.
  2. Megrendelést leadni lehetséges a weboldalon, valamint közvetlenül emailben is.
  3. Minden megrendelés e-mailen visszaigazolásra kerül. Előfordulhat telefonon történő utólagos egyeztetés is. Ha a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb kilencvenhat órán belül nem érkezik meg a Vevőhöz, a Vevő mentesül a szerződéses kötelezettségei alól. A csomagok feladása futárszolgálati cég útján kerül kiszállításra a lehető legrövidebb időn belül. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, ha a Vevő a személyes adatok oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az Ab-Original Kft felelősséget nem vállal.
  4. A kiszállítást megelőzően az Ab-Original Kft értesítést küld a Vevőnek a feladás időpontjáról. A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy az e-mailben közölt időszakban a csomag átvételét biztosítsa.
  5. Amennyiben az első kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a futárszolgálat – az értesítést hagy és felveszi a Vevővel az általa a megrendelésben megadott telefonszámon a kapcsolatot és egy egyeztetett időpontban újból kiszállítja a csomagot. Ezen túlmenő újbóli kézbesítést az Ab-Original Kft csak a sikertelen kézbesítés miatt felmerülő összes költség megfizetése után kísérli meg. A futárszolgálat a csomagot a Vevő által megadott szállítási címre szállítja ki munkaidőben 8-16 óra között.
  6. A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
 6. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA Az Általános Szerződési Feltételek szerint történhet.
 7. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
  1. Az Ab-Original Kft Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
  2. Az Ab-Original Kft semmilyen módon nem felelős az alább – nem kimerítően – felsorolt pontokban foglaltak okok miatt felmerülő károkért, bármilyen okból is következtek azok be:
   1. Az Interneten küldött és/ vagy fogadott bármilyen adat harmadik (illetéktelen) személy által történő megismerése, azokkal való visszaélése.
   2. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza vagy késlelteti a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
   3. Bármilyen, a kommunikációs vonalakon vagy vételi eszközben történő meghibásodás.
   4. Bármilyen adat elvesztése.
   5. Bármely szoftver nem megfelelő működése.
   6. Bármilyen programhiba, szokatlan esemény vagy technikai hiba következményei.
  3. Az Ab-Original Kft szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás az Ab-Original Kft Webáruházban történt megjelentetés időpontját követően – automatikusan – lép életbe. A megrendelés elküldését követő árváltoztatás nem érinti a szerződésben meghatározott vételárat.
  4. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor az online megtalálható az Ab-Original Kft web áruházában. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A módosítás a folyamatban lévő megrendelésekre nem érvényes.
  5. Az Ab-Original Kft nem vállal felelősséget semmilyen, az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárért. Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen általános szerződési feltételek tárgyát képező áru, emberi fogyasztásra NEM ALKALMAS, kizárólag a megjelölt állatfajok számára használhatóak fel. Az emberi szervezetre esetleges jelleggel ártalmas termékek volta miatt kérjük a Vevőket, hogy gyermekek, illetve illetéktelenek (pl. idős személyek, szellemi képességekben korlátozottak, állatok, stb.) elől gondosan zárják el, hozzáférésüket akadályozzák meg. Vevő jelen kötelezettség megszegéséből eredő károkért az Ab-Original Kft felelősséget nem vállal és felelősségre nem vonható.
  6. Az Ab-Original Kft szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait – a jogszabályok által nyújtott kereteken belül – bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét.
 8. SZEMÉLYES ADATOK
  1. A résztvevők személyes adatainak felhasználása a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatályos rendelkezéseinek megfelelően történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.
  2. Az Ab-Original Kft a Vevők adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve esetleges alvállalkozóinak átadja. Az alvállalkozók az Ab-Original Kft által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.
  3. Külön rendelkezés hiányában az Ab-Original Kft a rendeléskor megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztat akcióiról és újdonságairól. Az Ab-Original Kft, Equimins ilyen értelmű elektronikus levél megküldéséhez a Vevő jelen szerződési feltétel tudomásulvételével – automatikusan – hozzájárul. Vevő tudomásul veszi, hogy előzetes hozzájárulásnak minősül, ha az Eladó webáruházában megrendelést realizál vagy regisztrál. A Vevő az Eladó e-mail címére eljuttatott írásbeli nyilatkozatával bármikor – indokolás nélkül – kérheti, hogy a jövőben részére ilyen hírlevél ne kerüljön kiküldésre.
 9. SZÁMLA ÉS FIZETÉS
  1. Az Ab-Original Kft a Vevő által megadott adatok felhasználásával minden Vevőnek számlát állít ki, amelyet a megrendelőnek elküld.
  2. A számlát utólag módosítani nem áll módunkban.
  3. Minimális rendelési érték: 5000,-Ft, amely után átvállaljuk az utánvét költségét. Egyéb esetben az utánvét költsége bruttó 400,- Ft. A fizetés történhet utánvéttel vagy a visszaigazolás után a bankszámlánkra történő átutalással. Átutalás esetén a csomagokat az ellenérték bankszámlára érkezése után haladéktalanul postázzuk Vevőink részére.
  4. Rendelést csak a visszaigazolást követően a fizetési határidőig teljesített banki átutalás esetén tudunk teljesíteni. Amennyiben a visszaigazoláson feltüntetett fizetési határidőig, illetve a felszólítást követő három napon belül nem érkezik meg az átutalás, a megrendelés automatikusan törlésre kerül.
  5. Fizetési módok:
   1. Előre utalás: Amennyiben Ön a banki előre utalást választotta fizetési módnak szíveskedjen az utalást teljesíteni, a visszaigazoló emailben megküldött bankszámlaszámra utalja el a rendelés végösszegét. Kérjük, hogy a rendelése azonosítószámát adja meg az utalás megjegyzés rovatában. A csomagot csak az átutalt összeg számlánkon történő jóváírását követően tudjuk indítani. Az áru kézhezvételekor további költségek nincsenek. Kérjük, hogy átutalásnál a közlemény rovatban minden esetben tüntesse fel a rendelés azonosítóját.
   2. Utánvét: Utánvéttel történő vásárlás esetén a futárnak kifizetve, a csomag átvételekor kell a megrendelt áru ellenértékét és a szállítás költséget az áru kézhezvételekor készpénzben kiegyenlíteni.
  6. Szállítás díjak belföldre: A szállítási díj: bruttó 1550,- Ft, amely az utánvét díját is tartalmazza.
  7. Díjmentes szállítás: Amennyiben a megrendelés értéke meghaladja a bruttó 25.000,- Ft-ot, a szállítás díjmentes. A csomagokat futárszolgálat munkanapokon 8 és 16 óra között szállítja ki a megadott szállítási címre. A csomag tartalmazza a számlát. A számla egyben garancialevélként is szolgál. A csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjen megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!
  Utánvét díjak külföldre: Magyarországon kívüli szállítás díját és kondícióit jelen rendszer nem tartalmazza. A külföldről rendelt áruk szállítási költségei a célországtól függnek és utánvét lehetősége sem áll rendelkezésre mindenhol. A külföldről beérkező rendelések esetén a pontos kondíciókkal e-mailben jelentkezünk. Ha a kondíciók nem felelnek meg, lehetőség van a megrendeléstől való elállásra.
 10. IRÁNYADÓ JOG Jelen Vásárlási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar hatályos jogszabályok az irányadók.
 11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Jelen szerződési feltételek 2014.08.01. napjától hatályosak. Jelen szerződés hatálya a 2014.08.01. napját követően megkötött valamennyi jogviszonyra kiterjed. A 2014. augusztus 01. napját megelőzően kötött és még fennálló jogviszonyra jelen rendelkezések nem nyernek alkalmazást.
hu_HUHungarian