Webovú stránku spravuje:
Ab Original Ltd.
Sídlo: 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u 31.
Registračné číslo spoločnosti: 08-09-009998
Daňové číslo: 12750441-2-08
Číslo značky: AA0449029
Registračné číslo: SK 07 2 00050
Registračné čísla pre správu údajov:
NAIH-106928/2016, NAIH-106930/2016, NAIH-106935/2016,
NAIH-106936/2016., NAIH-106937/2016., NAIH-107919/2016.

Dostupnosť:
Poštová adresa:
Telefón: +36 (30) 979 6578
E-mail: info@equusline.hu
Internet: www.equusline.hu

Prevádzka a vývoj servera:
sysVol Information Technology and Services Ltd.
Sídlo: 2337 Délegyháza, Fűzfa utca 11.
Registračné číslo spoločnosti: 13-09-163754
Daňové číslo: 24320711-2-13

Dostupnosť:
Adresa: 2337 Délegyháza, Fűzfa utca 11.
Telefón: +36 (30) 343 1120
E-mail: info@sysvol.hu
Internet: www.sysvol.hu

Informácie, dokumenty alebo iné písomné materiály uverejnené na tejto webovej stránke slúžia len na informačné účely. Upozorňujeme, že prehliadaním našej webovej stránky súhlasíte s týmito podmienkami:

Táto webová stránka alebo akákoľvek časť jej obsahu je chránená autorskými právami. Práva na ne môže vykonávať výlučne správca. Je zakázané používať, reprodukovať, prenášať, distribuovať, prispôsobovať alebo ukladať celý obsah webovej stránky alebo jeho časť v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka.

Správca však súhlasí s tým, že obsah týchto stránok alebo výňatky z nich si môžete uložiť alebo vytlačiť na svojom počítači pre vlastnú potrebu v rámci voľného používania. Obsah tejto webovej stránky sa poskytuje "tak, ako je", bez úprav. Na webových stránkach môžu byť vykonané zmeny a pokiaľ zákon nevyžaduje inak, nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť, aktuálnosť alebo obsah informácií, dokumentácie alebo iných písomných materiálov na webových stránkach, ktoré navštívite.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť, prispôsobiť, obmedziť alebo prerušiť dostupnosť našej webovej stránky. Nezaručujeme, že prístup na webové stránky bude nepretržitý alebo bezchybný.

Výslovne vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť za škody a/alebo straty vyplývajúce z prístupu k webovej lokalite alebo z jej priameho alebo nepriameho používania, z informácií, dokumentácie alebo iných písomných materiálov, ktoré sú na nej k dispozícii, alebo z nemožnosti používať webovú lokalitu, alebo z jej nesprávneho fungovania, poruchy, nesprávneho fungovania alebo nesprávnej interpretácie.

Nezodpovedáme za žiadny obsah vytvorený, prenášaný, uložený, sprístupnený alebo zverejnený tretími stranami, na ktoré odkazujú naše webové stránky.

sk_SKSlovak